calf-white-baby-cow-outside-on-a-green-pasture-picjumbo-com

מה מצוות פרה אדומה עושה בנפש האדם // הרב יאיר נחום // פרשת חוקת // עיונים//

 

סוד פרה אדומה, עם פתחי הצצה אל שמץ סודה ,לדעת את הדרך לעלות מעלה מעלה על במותי ההצלחה. הבט להלן וראה

יש עבודת ה' בגדרי השכל. ויש עבודת ה' מעל גדרי השכל.

בטיפה של שכל, הכואב שואל 'למה זה קורה לי'. מה שמעמיד אותו בצומת עם שני כיווני חשיבה,

האחת להישאר בגבולות השכל, ולהישאר מתוסכל מתוך מחרוזת מקרים שהשכל אינו מבין – למה זה קורה לי.

וכיוון חשיבה שני דווקא בגלל שזה לא הגיוני, הרי מסתתר כאן הגיון מוחלט רק שעם טיפת שכל איך אני יכול להבין את ים השכל האלוקי. סוף סוף אני רק טיפה מתוך ים שכל אלוקי

בהיסטוריה היהודית אנו פוגשים מעשים שאינם בני הגיון, [1] כמו לראות יהודי פשוט שבפשוטים שאינו שומר תורה ומצוות, וכאלה יש הרבה לאורך הדורות שמסרו נפשם למות על קידוש ה' – הכי לא הגיוני!

זו עדות, כי נשמה יהודית שהיא מעל ההגיון!

העולם קורא למסירות נפש למות על קידוש ה' אמונה, אבל זו אמונה המסתתרת בהגיון מוחלט שנסתר מההיגיון הגלוי- אמונה שכולה יושבת על הגיון!

*

מצוות פרה אדומה היא חוק ללא הגיון – אבל כולו הגיון, ובמעט הגיון שיש דרך פרטי המצווה גישת הספורנו[2] שאנחנו יכולים להבין שמץ מטעמה של מצווה[3]

פתח הצצה לטעמה של מצווה היא בהפכים שמצויים במצווה זו מצד 'ולקח הכהן עץ ארז' שהוא גבוה ומאידך 'ואזוב' שהוא עשב נמוך.

ההיפך השני היא 'ושני תולעת' שהיא בצבע אדום. כאשר צבע לבן הוא מכפר שהרי לשון זהורית שהייתה בצבע לבן רק אז מתכפר.

*

עיקר הקושי זה ההפכים, שפרה אדומה מטהרת טמאים, [שנטמאו בטומאת מת אבי אבות הטומאה] ומטמאת טהורים [שעסקו בשריפתה למעט המקדש והמזה] הכיצד מה שמטהר מטמא?

נשים לב להיפך השלישי, יצירת מי חטאת היא באמצעות מזיגת מים חיים לאפר פרה אדומה. כי האפר שבא באמצעות האש האדומה מבטאת – עוונות. בעוד מיים חיים מבטא טהרה. והשילוב של ההפכים יוצר מציאות של טהרה.

כי עבודת ה' שהיא מעל ההיגיון בכוחה לטהר כפי עומק השעבוד להגיון הבלתי גלוי [4]

*

החיבור לעולם שמעל ההגיון שהוא מחוץ לגדרי וגבולות הטבע, שייך רק בישראל. רק עם ישראל נקרא קדוש וישראל  'קדושים לאלוהיהם' .

וקדוש  ועולם שמעל ההגיון, שייכים במושגי נצח – ופרה אדומה תכליתה לחבר את ישראל לקדושה ולנצחיות. וכעומק הקדושה כך עומק הטומאה – מה שלא קיים בשאר האומות[5].

*

ולמעשה: גוי אינו יהודי.

שישראל יורדים יורדים עד מטה ושעולים עולים עד למעלה[6]

כי היחס בין טומאה וטהרה, מצוות ועבירות, כמו היחס בין נצחי שהוא קבוע, למשתנה.

כך שכל מעשה מצווה תוך חיבור להגיון הנסתר, זה החיבור למציאות ולטהרה, לעולם שכולו נצחיות !

כניסה לעולם של ישראל העולים, עולים עד למעלה…

 

 

[1] ראה תניא סוף פי"ח.

 

[2] המהלך מעובד לגישת הספורנו בתוספת הרגשים ומגישת הרמב"ם . ראה להלן. ובמאמר 'הבנין והחורבן שבקיצוניות' חוקת תשפב

 

[3] ומה שאמר שלמה המלך 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני' לדעת את כל טעמה של מצווה כמו משה רבנו ע"ה ור' עקיבא….

 

[4] אפשר שלכן תבא האם ותקנח את צואת בנה' – כלומר האם זה הפרה אדומה. חטא העגל זה בנה היינו בפרה אדומה תכפר על חטא העגל. כי חטא העגל החטא היה בעבודת ה' בנקודת קושי שהיא מעל ההגיון – כי רצו לעבוד את ה' דרך אמצעי. כלומר הגיון והתיקון בעבודת ה' מעל ההגיון. – ואפשר כי כל יסורים שכאלה ללא הגיון גלוי זה תיקון במהותו של חטא העגל. ותן לחכם ויחכם עוד…

 

[5] נפקותא מעשית גוי אינו מטמא באוהל אלא במגע ומשא בעוד יהודי מטמא באוהל. [רמבם הל טומאת מת פ"א הלכה יב-יג] ולכתחילה פסק השו"ע שיש לזהר גם בגוי בטומאת אוהל יו"ד סי' שעב סעי ב

 

[6] עם ישראל משול לעפר ומשול לכוכבים; כשהם יורדים הם יורדים עד עפר, וכשהם עולים עולים עד לרקיע [מגילה טז, א ועי' תנחומא בלק יד.כב]  'א-ל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו' (במדבר כג, כב), כך היא מדתו: חָטאו קִמעה – הורידם כעוף, … זכו – מעלן ומרוממן … אין בינוניות בעם ישראל,ועי' כתובות סו: מדברי ריב"ז "אשריכם ישראל, בזמן שעושין רצונו של מקום – אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום – מוסרן ביד אומה שפלה, ולא [רק] ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה". וזה סוד שהי"ת מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. [יבמות קכא:] והכל תלוי בעוצם הקדושה.

Email
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Print

מאמרים נוספים

צור קשר

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

צור קשר

השאירו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם!