הפתרון לכשלון! // הרב יאיר נחום / פרשת כי תשא// עיונים

חטאת, נכשלת, מתמודד, יש לך קשיים, מרגיש שהחטא הורס לך את החיים, רוצה בתשובה וקשה לך, דע לך, 'הקשיים הם הפתרון' להיות מוכן  לקבלת השפע, שהחטא מונע ממך

משה רבינו יורד מההר, רואה את העגל והשמחה סביב החטא, תיכף שובר את הלוחות. מה שמעלה את השאלה האם לא יותר מכובד לגנוז את הלוחות מאשר לשבור את הלוחות?

ועוד יותר יש לשאול, אולי עם ישראל יעשה תשובה ויהיה אפשר להחזיר את לוחות הברית– כך שהיה חבל לשבור את הלוחות?

כדי לענות על השאלה ניגש לתוכן המסתתר מאחורי סיפור חטא העגל:

*

מאז חטא העגל ועד היום, יש מאבק בין השכל שמייצג את לוחות הברית לבין השכל שמייצג את חטא העגל. קודם לחטא העגל לא היה מאבק, רק השכל שמייצג את לוחות הברית היה מאן דאמר בעולם – [ראה שבת קמו.]

ומאז שנוצר בעולם חטא העגל נוסף מאן דאמר שמייצג את חטא העגל בתוך עצמנו, וכדי לשבר את השכל של חטא העגל עלינו להתייגע בקיום התורה ומצוותיה. וכך מבואר בגמ' עירובין נד. 'אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל'. כי לוחות הראשונות הם קדמו לחטא העגל. ועי תנחומא פרשת נח אות ג

*

וכך מדויק בלשון המשנה [אבות ג.א]  עקביא בן מהללאל אומר 'הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה' [א, מאיין באת – מטיפה סרוחה. ב, ולאן אתה הולך-למקום עפר רימה ותולעה. ג, שאתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני ה' יתברך]  והוקשה מה הלשון 'לידי' עבירה הנוסח היותר מדוייק לכאורה ואי אתה בא עבירה וסח ר' שמואל אויערבך זצ"ל משמו של רבינו האר"י שאדם אינו בא לידי עבירה אבל אחרי שבא לידי עבירה אז הוא כבר בידיים של העבירה ולא יעזור לו ההתבוננות בשלושת הדברים שלא יביאו אותו לידי עבירה כי הוא כבר בעבירה.

ומובן בזה מדוע משה רבינו שובר ואינו גונז כי בעולם של חטא, אין מקום ללוחות ששייכים לעולם שהוא קודם החטא.

*

ונראה דלא רק הפסדנו מתנה של זכירת התורה אלא אנו מתפללים כי התורה תגלה את מתיקותה דווקא למיוחדים שבעם ישראל אלא ליראי ה' בנוסח התפילה הערב נא ה' את דברי תורתך בפיפיות עמך כל בית ישראל 'יודעי שמך לומדי תורתך לשמה'

ונראה כי לוחות הראשונים שהיו סמל של תורה במתנה שלא הייתה משתכחת מהלומד – כי היה מחובר לתורה לשמה. ואחרי החטא אם התורה תישאר במתנה היא יכולה נגד מטרת הלוחות לחבר את עם ישראל לה' יתברך

ולא בגילוי אפילו מתוך הסתרה שבתוך ההסתרה, בשם הלשם שמיים יעשו נגד ה' יתברך שבשמיים. [וראה מאמר בפרשת כי תשא 'מחאה לשם שמיים']

*

מה נורא – כוחו של חטא אחד – המפריד ביננו לבין בוראנו!!

ומה נפלא – שמאחורי הצער היגיעה בהבנת התורה הקדושה מתחברים אנחנו לבוראנו!!

מה למעשה? לראות בקשיים הזדמנות לראות כי טוב ה'

Email
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Print

מאמרים נוספים

צור קשר

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

צור קשר

השאירו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם!