65246c46-d94e-4db9-abad-9bd0e13bcd76

עצמאות ויום העצמאות  // הרב יאיר נחום //

יש חוגגים את עצמאות המדינה. ויש שאינם חוגגים את עצמאות המדינה. איך שיהיה, אם לחגוג אז למה לחגוג – על עוצמה של עצמאות, במאמר שלפניך .

כאן בארץ ישראל – מדינת היהודים, איננו יכולים לעשות מבצע צבאי כדי להגן על עצמנו, וגם לא לבנות בתים בעיר הקודש ירושלים, ללא רשות ארצות הברית, כאילו מדינת ישראל עוד כוכב בדגל האמריקאי.

וכשהידיים הישראליות כפותות באזיקון הכסף אמריקאי. מה הפלא, שיהודי במדינת היהודים הולך בפחד בשכונה ערבית. והגרוע ביותר שיש יהודים בפחד שערבי הולך בשכונתם היהודית.

זה צד אחד.

*

מהצד השני:

נכון, עם ישראל עבר הריגות ושמדות, אינקוויזיציה, גירוש ספרד, שואה….  ונכון שבאמת איננו שולטים, לפני קום המדינה, ישראל נשלטה על ידי הבריטים, והיום ישראל נשלטת על ידי אמריקה…

אבל איך הזקנים אומרים, מי שלא היה בארצות הגולה, ועכשיו כאן בארץ ישראל, לא יבין זאת – נכון, מדינת ישראל כפופה לאמריקה, אבל יש הרבה מה להודות לה'…

בכל זאת, כאן  ישראל הם הריבון!

*

האמת שלא כל כך ברור, מצד, מדינת ישראל היא הריבון וקוראים לזה עצמאות. ומאידך, נשלטת על ידי אמריקה.

אז מדינת ישראל , יש לה עצמאות או אין לה עצמאות?

אז הנה:

משמעות המילה 'עצמאות' זו 'בחירה חופשית' אני יכול לבחור כי יש לי עצמאות.

ושאמריקה בוחרת בשביל ישראל – איזה עצמאות יש למדינה!?

אז אולי מה שנכון כי עצמאות – אין! שחרור – יש!

סוף סוף אחרי אלפיים שנות גלות חזרנו לבית…. ויש לנו ריבונות מסוימת…

טוב להודות לה'!

*

למעשה:

ההלכה היהודית קובעת, כי הודאה היא על עצמאות מוחלטת.

 לדוגמא: מי שניטלה ממנו העצמאות כמו חולה, חוזר לברך רק שחזרה אליו העצמאות לחלוטין. אם עדיין המחלה לא עברה לחלוטין אינו מברך ברכת הגומל[1] כי אין לו עצמאות מוחלטת מהמחלה שחלה בה. אבל בהחלט – בלי ברכה, יכול להודות לה' שמשתחרר מהמחלה.

אז ביום העצמאות שהוא מקסימום יום של שחרור – בוודאי שאסור 'לברך' ברכה על ההלל! [2] אבל לומר הלל אחרי התפילה, הרי זה עוד פרקי תהילים שיש בהם שבח והודאה לה יתברך

וממעשה למעשה:

אם אתה כאן, כנראה עצמאות חשובה לך, האם שאלת את עצמך מה עם העצמאות שלך!?

ומהי עצמאות במאמר 'אף אחד לא יאומר לי מה לעשות' מומלץ!


[1] עי משנ"ב סי ריט חולה שנתרפא – לגמרי מחוליו. וכך עם יורדי הים אחד הגיע עם ספינה ממדינה רחוקה, גם  מאתיים מטר לפני החוף אינו יכול לברך בפני עשרה ברכת הגומל.

[2] ועי' תשובת יביע אומר [ ח"ו או"ח סי מא] והדברים כפתור ופרח עם גידרן של דברים האמורים כאן, כי מדינת ישראל נמצאת במצב של שחרור ולא במצב של עצמאות.

Email
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Print

מאמרים נוספים

צור קשר

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

צור קשר

השאירו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם!