על אהבה שיכולה לחולל ניסים! פרשת שמות

איזה אהבת ישראל מחוללת ניסים מעל הטבע? למעשה! וגם, סוד קבלת ברכותיו של ר' יעקב אדלשטיין – מכלי ראשון. ומעשה ביזיון שכולו ברכה עם ר' יהודה זאב ליבוביץ. וגם על סוד כח ברכותיו של רבינו האור לציון מפה קדשו. במאמר הגות ועיון שלפניך [1] א .   זה כלל ידוע, אם אתה רוצה להצליח עם הבוס' […]

בגדרי ריצוי ופיוס להלכה // הרב יאיר נחום // במדבר חוקת // ערב יום כיפור // עיון // תשפב

א . באור הפרי חדש מדוע הלשון עד שירצה את חבירו ולא עד שיתרצה חבירו. וגם קושיה מדוע נלמד מאברהם הלכות מחילה בזמן שאבימלך לא ביקש מחילה. ולא למדנו ממשה רבינו שמחל לעם ישראל / ב-ג. החילוק בין פיוס לריצוי והחידוש שיכול להיות ריצוי על ידי פיוס כי מחילה היא העיקר ולא משנה הדרך ושככה […]

האם אדם יכול לשנות את מידותיו? // הרב יאיר נחום / בראשית בראשית // עיונים /  תשפב

אם אין לך הסכמה עם עצמך שאתה יכול לשנות – מדוע שתחולל בעצמך שינוי שאליו עיניך נשואות. עיון קצר זה יגלה שאתה יכול.  ותן לחכם ויחכם עוד הבריאה נוצרה בנהגת החסד והרחמים / משמעות החסד – היכולת לשנות. ומשמעות דין -קבוע / הכח לשנות מושפע ממצוות הבחירה וממצוות אהבת ה' / כך שהכח לשנות נוצר […]

האם מצווה לדבר בלשון הקודש? // הרב יאיר נחום / עיון /

א-ב. גישת הרמב"ם לחבר ספר בלשון העם כדי שיהיה קל לרב האנשים / ג. לגישת הרמב"ם לשון הקודש מצווה ובכל זאת אינו כולל לשון הקודש ביד"ו החזקה /  ד.ה.ו. לשון הקודש היא מצווה קלה וראיה מהמשנ"ב / א .  בלשון הרמבם [הקדמה לספר המצוות] כתב בלשון זה 'וכן ראיתי לנכון שלא אחברהו בלשון כתבי הקודש […]

המסע[ות] אל הנשמה //  הרב יאיר נחום // פרשת מסעי // עיון ומסטיקה

יצאנו משיעבוד מצריים אבל שעבוד מצריים לא יצא מעצמנו. האירועים המיצרים בחיינו הם המצריים שלנו בדרך לייעד בו ה' חפץ מאיתנו. להאיר את אותיות הקודש בנפשנו. ושם קדוש שם מ"ב מעלה את קדושתנו לכל העולמות כולם. נראה מיסטי אבל מעשי למעשה. הבט להלן וראה א. סוד שמות המסעות בשם המסע עצמו – רבינו בחיי  / […]

הפגיעה בספרים כמו פגיעה בצלם ה' // הרב יאיר נחום //

במאמר כאן מתגלית סתירה בהנהגת אור החיים הקדוש, סתירה שמסתירה הוראה מתי נכון למחול בענייני בן האדם לחבירו ומתי לא רק שלא נכון אלא גם נכון לא למחול ואף להעניש . הבט להלן וראה החיד"א מספר[1] באחד שפגע בתלמיד חכם, ואור החיים הקדוש היה באותו מעמד, והפציר בחכם שימחול לו, והחכם השיבו לאור החיים שחבל […]

רוצה שפע? זה מה שאתה חייב // הרב יאיר נחום // במדבר בהעלותך // חכמה ומוסר

כבר ידוע בעולם, כי יכולת גמישות מחשבתית, והתאמה לכלל סוגי האנשים הם בסיס לחיבור לכל מיני השפע. במאמר כאן, על הענווה והאתגרים שהם האמצעי לגילוי רצונו יתברך. הבט להלן וראה בהיסטוריה התורנית רואים, שהענווה היא  אמצעי לגילוי רצונו יתברך בעולם. החל מבחירת ה' במשה רבינו להנהיג את כלל ישראל בגלל הענווה. אלדד ומידד זכו לנבואה […]

מה עשה את יהושוע למנהיגם של ישראל // הרב יאיר נחום // במדבר פנחס // עיון

גדולי ישראל באופי מידת הדין יכולים לנהוג במאפיינים של חסד ורחמים, מה שמתמיה מדוע פנחס לא קיבל את הנהגת ישראל. ויבואר בזה השלכות מעשיות בין הנהגת דין להנהגת החסד מה שעשה את יהושע לאיש על העדה – תכונות של מנהיג! ראיתי גישה המסבירה כי היה למשה רבינו התלבטות מי ינהיג את כלל ישראל אחריו, עד […]

המסע[ות] אל הנשמה //  הרב יאיר נחום // פרשת מסעי // עיון ומסטיקה

יצאנו משיעבוד מצריים אבל שעבוד מצריים לא יצא מעצמנו. האירועים בתחנות חיינו הם המצריים שלנו. והם הדרך להעלות אותנו לייעד הקדושה בה ה' חפץ מאיתנו. התהליך מתחיל בנו, להאיר את אותיות הקודש בנפשתינו,  ושם קדוש שם מ"ב מעלה את קדושתנו לכל העולמות כולם. נראה מיסטי אבל מעשי למעשה. הבט להלן וראה גישת רבינו בחיי[1] כי […]

גדר החיוב בעניינים של בן האדם לחבירו // הרב יאיר נחום // ויקרא קדושים // אלול // עיון

תורת ישראל מלאה בחובת הזהירות בעניינים של בן האדם לחבירו, במאמר כאן נלמד את יסוד החיוב וגידרו, ממנו יתד להבין מדוע מותר לשנוא את שונאי ה'. כל זה ועוד במאמר שלפניך. א . יבואר בזה חובה שלא לשנוא גוי שנברא בצלם ולכן יש לעיין כיצד מותר לשנוא יהודי אפיקורוס, האם יהודי פחות מגוי / ב-ג. […]

צור קשר

השאירו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם!