בגדרי ריצוי ופיוס להלכה // הרב יאיר נחום // במדבר חוקת // ערב יום כיפור // עיון // תשפב

א . באור הפרי חדש מדוע הלשון עד שירצה את חבירו ולא עד שיתרצה חבירו. וגם קושיה מדוע נלמד מאברהם הלכות מחילה בזמן שאבימלך לא ביקש מחילה. ולא למדנו ממשה רבינו שמחל לעם ישראל / ב-ג. החילוק בין פיוס לריצוי והחידוש שיכול להיות ריצוי על ידי פיוס כי מחילה היא העיקר ולא משנה הדרך ושככה […]

 הגלות שהרחיקה מה' במה מועילה – למעשה! // הרב יאיר נחום / ט' באב / תשפב / הגות ומחשבה

כיון שנראה כי בתקופת הגלות התרחקנו מה' – מה מטרה יש בה. הרי הגלות משיגה תוצאה הפוכה מקירבת ה'. מצווה עלינו לגלות את האור המסתתר מאחורי חשכת הגלות. כל זה במאמר שלפניך… ישראל יוצאים מארץ ישראל וירושלים, מקומם הטבעי, לגלות בין העמים, ושכינה יוצאת לגלות עם ישראל. הגלות מחריפה את המצב, הקשר לה' יתברך, הולך […]

בגדרי תשובה בדעת הרמב"ם // הרב יאיר נחום / פרק א הלכה א / עיון בהלכות דעות שבחובת הלבבות

סתירה בדעת הרמב"ם מגדירה כי תשובה ממעשים היא תשובה קלה ותשובה מדעות רעות היא לא קלה. מצד שדעות רעות מסתירות מהחוטא כי הדעות הרעות, לדעתו טובות הם. ועם השלכה מעשית, כי החיבור לתורת אמת תיישר את הדעות כי אמור לי מי חברך אומר לך מי אתה. א . סתירה בדעת הרמב"ם מדריכה את החוטא לגלות […]

האם מצווה לדבר בלשון הקודש? // הרב יאיר נחום / עיון /

א-ב. גישת הרמב"ם לחבר ספר בלשון העם כדי שיהיה קל לרב האנשים / ג. לגישת הרמב"ם לשון הקודש מצווה ובכל זאת אינו כולל לשון הקודש ביד"ו החזקה /  ד.ה.ו. לשון הקודש היא מצווה קלה וראיה מהמשנ"ב / א .  בלשון הרמבם [הקדמה לספר המצוות] כתב בלשון זה 'וכן ראיתי לנכון שלא אחברהו בלשון כתבי הקודש […]

שני שאלות מעצימות במצוות התשובה  // הרב יאיר נחום // עיון ומודעות

במאמר כאן, שני הבדלים מהותיים בין הזוכה לשמור תורה ומצוות לזה שלא זכה לשמור תורה ומצוות, שמכניסות את השב להקשבה עצמית, דרך שני שאלות מרכזיות שמחברים לאור שבנשמה. הבט להלן וראה א . היחס בין שומר תורה לשאינו שומר תורה כמו היחס בין מי שה' עובד אצלו לבין מי שעובד אצל ה' / ב. עיקר […]

דיבורים לא עושים שינוי // הרב יאיר נחום // דברים נצבים // מודעות והעצמה

אדם רוצה לעשות שינוי, מדבר על השינוי שאינו קורם עור וגידים, והרצון לשינוי נשאר רק ברעיון – מדוע? וגם הסוד שעומד מאחורי אנשים שהצליחו לעשות שינוי. הבט להלן וראה אחד שיגיש הרצאה סוחפת ומשכנעת עד כמה לא נכון לעשן – זה אומר שהוא אינו מעשן? יכול מאוד להיות שאחד יעביר הרצאה משכנעת לא לעשן והוא […]

עצמאות ויום העצמאות  // הרב יאיר נחום //

יש חוגגים את עצמאות המדינה. ויש שאינם חוגגים את עצמאות המדינה. איך שיהיה, אם לחגוג אז למה לחגוג – על עוצמה של עצמאות, במאמר שלפניך . כאן בארץ ישראל – מדינת היהודים, איננו יכולים לעשות מבצע צבאי כדי להגן על עצמנו, וגם לא לבנות בתים בעיר הקודש ירושלים, ללא רשות ארצות הברית, כאילו מדינת ישראל […]

צור קשר

השאירו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם!